ODGAZOWYWANIE WODY

fizyko-chemiczne odgazowywanie wody

Technologia odgazowania wody przeznaczona jest dla elektrociepłowni i nie wykorzystuje pary w procesie odgazowania.

Główne zalety zastosowania instalacji odgazowania DAGAS WG:

  • Poprawia sprawność systemów ciepłowniczych.
  • DAGAS WG nie wykorzystuje pary do odgazowania wody.
  • Długa żywotność sorbentu, szybka regeneracja.
  • DAGAS WG dostępne jest również w formie usługi.
  • Niskie koszty eksploatacji oraz koszty inwestycyjne.