BIOREMEDIACJA

usuwanie odpadów za pomocą żywych mikroorganizmów

Bioremediacja jest metodą usuwania zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów metodą in-situ, czyli w miejscu ich powstawania bez konieczności przenoszenia zanieczyszczeń.

Główne zastosowania BIOREMEDIACJI:

  • Utylizacja wysypisk komunalnych, zmniejszenie objętości do 50%.
  • Usuwanie substancji ropopochodnych z gleby i zbiorników wodnych.
  • Bardzo szybki proces rozkładu substancji organicznych (30-120 dni).
  • Eliminacja zapachów i odorów, a także gryzoni i robactwa.
  • Rekultywacja wysypisk komunalnych do dowolnego wykorzystania.